понедельник, 23 апреля
Расширенный поиск
Вход для клиентов
Регистрация клиента

Авторизация

 

Предложить акцию

Ваше имя:
Email:
Сообщение:
:
 
Акции!


Новини законодавства | печать |
02.09.2016 г. 09:15

Про нові форми книг ОРО на РРО та книг ОРО на ГО
Нові форми названих книг установлені Порядком реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 N 547, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.07.2016 за N 920/29050 (далі - Наказ N 547).
Зокрема, затверджені форми книг ОРО передбачають відображення загальної суми розрахунків (графа 5), суми розрахунків, що оподатковуються податком на додану вартість (графа 6), суми розрахунків, що оподатковуються акцизним податком (графа 7), суми податку на додану вартість (графа 8), суми акцизного податку (графа 9).
Отже у теперішній час перші, другі та наступні книги ОРО на РРО мають реєструватись виключно за новими формами.

З приводу можливості продовження застосування суб'єктами господарювання та перереєстрації книг ОРО на РРО, які були зареєстровані за формами, встановленими у додатку 1 до Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 28.08.2013 N 417, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 19.09.2013 за N 1618/24150, що втратив чинність, повідомляємо таке.
Пунктом 3 Наказу N 547 установлено, що вимоги до форми і змісту книг ОРО та розрахункових книжок у частині відображення інших податків (зборів), крім податку на додану вартість, не поширюються на здійснення у них записів про рух готівки та про суми розрахунків на підставі розрахункових документів, що друкуються РРО, версії внутрішнього програмного забезпечення яких включені до Державного реєстру РРО, до набрання чинності цим наказом.
Виходячи із зазначеного, порядку та підстав для перереєстрації, скасування реєстрації, реєстрації другої та наступних книг ОРО на РРО, суб'єкти господарювання можуть продовжувати використовувати раніше зареєстровані книги ОРО на РРО за старою формою до першої із подій: закінчення книги ОРО, завершення строку служби або припинення застосування відповідного РРО, виникнення підстав для перереєстрації або скасування реєстрації книги. Такі книги дозволяється перереєстровувати лише у перехідний період - протягом місяця після набрання чинності Наказом N 547. Після спливу зазначеного терміну у разі виникнення підстав для перереєстрації книг ОРО, здійснюється реєстрація другої або наступної книги ОРО на РРО за новою формою.
При цьому суб'єкти господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією підакцизних товарів, в касових чеках яких обов'язковим реквізитом є дані про акцизний податок, використовуючи раніше зареєстровані книги ОРО (за старою формою), здійснюють у них записи наступним чином:
1) у назвах граф 6, 7 книги ОРО за старою формою слід дописати знак "/" та відповідно слова "за ставкою акцизного податку", "сума акцизного податку";
2) за наявності розрахункових операцій за товари підакцизної групи послідовно вносяться:
у графу 6 - суми розрахунків, що оподатковуються за ставкою податку на додану вартість, "/", суми розрахунків, що оподатковуються за ставкою акцизного податку;
у графу 7 - сума ПДВ", "/", сума акцизного податку.
Водночас слід зауважити, що ведення у такий спосіб книги ОРО є не зручним, і ДФС України рекомендує зазначеним суб'єктам господарювання звернутись до органу ДФС за місцем реєстрації книги для реєстрації другої та наступної книги ОРО на РРО за новою формою. З причини зміни форми книги така реєстрація може бути здійснена у будь-який час.
У суб'єктів господарювання, діяльність яких не пов'язана з реалізацією підакцизних товарів, касові чеки, що друкуються РРО, не містять даних про акцизний податок та відповідні графи 7, 9 книги ОРО будуть не заповненими. Відповідно, зазначені суб'єкти господарювання можуть продовжувати використовувати раніше зареєстровані книги ОРО без внесення до них будь-яких змін, але лише до виникнення зазначених вище підстав для припинення використання книги.
Лист ДФС від 05.08.2016 р. N 26665/7/99-99-08-01-03-17.

Роз’яснення законодавства
Нюанси застосування граничної суми готівкових розрахунків


Якщо фізична особа придбала товари (роботи, послуги) за готівку на користь підприємства і як представник цього підприємства, то на такі розрахунки поширюються обмеження, визначені п. 1 постанови Правління НБУ від 06.06.2013 р № 210, а саме: гранична сума готівки розрахунків підприємств (підприємців) між собою протягом одного дня не може перевищувати 10 тис. грн.
Разом з тим відповідно до п. 2.3 Положення № 637 не обмежується кількість підприємств (підприємців), з якими здійснюються розрахунки протягом дня.
Щодо граничної суми розрахунків готівкою при отриманні і поверненні позики від директора підприємства регулятор зазначив, що згідно з вимогами Постанови № 210 та п. 2.3 Положення № 637 сума такого готівкового розрахунку не може перевищувати 150 тис. Грн протягом одного дня.
Лист НБУ від 21.06.2016 р № 50-0004 / 51974.


При перейменування назви міста чи вулиці необхідно подати повідомлення за ф. № 20-ОПП

Оскільки відомості про об'єкти оподаткування не включаються до Єдиного державного реєстру, а іншого достовірного джерело інформації про об'єкти оподаткування немає, то платник податків у разі зміни відомостей про місцезнаходження об'єкта оподаткування, в тому числі внаслідок перейменування міста, вулиці інших топонімів, повинен надати контролюючому органу за основним місцем обліку повідомлення за ф. № 20-ОПП з оновленою інформацією про об'єкт оподаткування, щодо якого відбулися зміни.
Таке повідомлення подається протягом 10-ти робочих днів з дня виникнення змін у даних. Якщо такі зміни підлягають державній реєстрації, то початком 10-денного терміну є дата державної реєстрації змін.

Неприбуткові організації повинні оновити інформацію про себе до 1 січня 2017 року

Неприбуткові організації, які внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій на день набрання чинності Законом від 17.07.2015 р . № 652-VIII і не відповідають вимогам пункта133.4 ПКУ, зобов'язані до 1 січня 2017 року привести свої установчі документи у відповідність з нормами ПКУ та в цей же строк подати копії таких документів до контролюючого органу.
В іншому випадку контролюючий орган виключить такі організації з Реєстру неприбуткових установ та організацій після 1 січня 2017 року.
До неприбуткових організацій, зокрема, можуть бути віднесені:
• бюджетні установи;
• громадські об'єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні організації, благодійні організації, пенсійні фонди;
• союзи, асоціації та інші об'єднання юридичних осіб;
• житлово-будівельні кооперативи, дачні (дачно-будівельні), садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства);
• ОСББ, асоціації власників житлових будинків;
• професійні спілки, їх об'єднання та організації профспілок, а також організації роботодавців та їх об'єднання;
• сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, кооперативні об'єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
• інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам п. 133.4 ст. 133 ПКУ.
Лист ДФС від 05.08.2016 р.  № 26635/7 / 99-99-12-02-01-17.

Як округляти кількісні показники податкової накладної

Порядком № 1307 не визначене обмеження щодо кількості знаків, яке можуть містити після коми кількісні показники, які вказуються в графі 6 податкової накладної.
Необхідною кількістю знаків після коми в кількісному показнику вважається така кількість, якого достатньо для правильного розрахунку вартісного показника в рядках V - IX податкової накладної.
Розрахунок вартісного показника, в якому в результаті твори показників граф 6 і 7 податкової накладної виходить число, в якому кількість знаків після коми перевищує два, вважається правильним, якщо в цілях скорочення такої кількості знаків до другого знаку після коми округлення не приводить до збільшення такого знака на «1» (одиницю).
Якщо товар, що поставляється / послуга має одиницю обліку, яка відсутня в Класифікаторі системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСОЕІУ), в графі 4 податкової накладної вказується умовне позначення одиниці виміру такого товару / послуги, яке використовується для обліку та відбивається в первинних документах, а графа 5 - не заповнюється.

За будівлі промисловості приватні підприємці сплачують податок на нерухоме майно

Платниками податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.
Не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно будівлі промисловості, зокрема, виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств.
Тобто, не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно виробничі корпуси саме промислових підприємств.
Об’єкти нерухомості фізичних осіб, в т.ч. тих, які здійснюють підприємницьку діяльність в будівлях цеху з виробництва продукції, не визначені як об’єкти нерухомості, що не є об’єктами оподаткування податком на нерухоме майно.
Отже будівля цеху з виробництва продукції (складські приміщення), що належать фізичній особі, яка займається підприємницькою діяльність є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно. 
Зазначена норма визначена пп. 266.1.1 та пп. 266.2.2 є) ст. 266  Податкового кодексу України.
Інформацію про зареєстрований конкретний РРО можна отримати на електронному сервісі ДФС
На офіційному порталі ДФС діє електронний сервіс, за допомогою якого громадяни та суб’єкти господарювання мають можливість отримати інформацію, чи зареєстрований конкретний реєстратор розрахункових операцій (РРО) в органах ДФС.  
Тобто за отриманим фіскальним чеком можливо перевірити чи зареєстрований в органах ДФС касовий апарат, на якому продавцем товарів або послуг був роздрукований цей фіскальний чек.
Суб’єкт господарювання може отримати дані щодо фіскальних номерів РРО, найменування суб’єкта господарювання (прізвища, імені, по батькові), дату реєстрації, номер останньої книги обліку розрахункових операцій (КОРО), зареєстрованої на такий РРО та дати її реєстрації тощо.
Користувач сервісу також може отримати інформацію щодо фіскальних номерів РРО та КОРО, реєстрацію яких скасовано за заявою суб’єкта господарювання або з ініціативи органів ДФС.
Сервісом можна скористатися на офіційному порталі ДФС (www.sfs.gov.ua) у розділах «Інформація про РРО» та «Інформація про книги ОРО».

Відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків можна отримати в електронному вигляді

На офіційному порталі ДФС діє електронний сервіс «Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису».
Для отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків в електронному вигляді фізичній особі потрібно отримати посилений сертифікат відкритого ключа електронного цифрового підпису (ЕЦП).
Для цього на офіційному веб-порталі Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС (АЦСК ІДД) (acskidd.gov.ua) необхідно ознайомитись з порядком отримання послуг ЕЦП, підготувати всі необхідні документи та звернутися до будь-якого представництва АЦСК ІДД за вказаною на офіційному інформаційному ресурсі адресою.
За допомогою «Спеціалізованого клієнтського програмного забезпечення для формування та подання звітності/запитів до «Єдиного вікна подання електронної звітності», яке розміщене на офіційному веб-порталі ДФС та є загальнодоступним для використання, фізична особа може сформувати Запит щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді.
На офіційному веб-порталі ДФС розміщено Порядок формування Запиту з використанням ЕЦП та отримання відповіді на Запит з ДФС (http://sfs.gov.ua/fizichnim-osobam/vidomosti-doxid).
Запит має підписуватися ЕЦП з одночасним застосовуванням посиленого сертифікату, після чого надсилатися до ДФС на єдину електронну адресу подання звітності ( Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script ).
Після обробки Запиту на електронну адресу фізичної особи – платника податків направляється файл-відповідь, який містить відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків.
При цьому договір про визнання електронних документів з контролюючим органом фізичній особі укладати не потрібно.

На офіційному веб-порталі ДФС розміщено сервіс «Дані про взяття на облік платників»

Електронний сервіс «Дані про взяття на облік платників» розміщений на головній сторінці офіційного веб-порталу ДФС (www sfs.gov.ua) у режимі «Інформація з реєстрів» відкритої частини електронного сервісу «Електронний кабінет платника» (оновлена версія).
Ця інформація доступна також у вкладці «Інформація з реєстрів» в меню електронних сервісів на головній сторінці веб-порталу ДФС.
Для перевірки даних про взяття на облік платників податків достатньо здійснити пошук за податковим номером (серією та номером паспорта) або найменуванням платника податків.
« Бердянська ОДПІ повідомляє   Бердянцы освоят креативное письмо вместе с Loesje »

Компания дня
Лучшие комбикорма, БМВД, концентраты и кормовые добавки для с/х животных и птицы.
       ТМ "BEST MIX"


  Подробнее...Курс валют:
Курсы наличного обмена на сегодняЯндекс.ПогодаВаше мнение

Предложить тему опроса

Ваше имя:
Email:
Сообщение:
:
 Популярные фирмы

"ВИДИБОР" - новый комплекс гостиничного типа на дальней бердянской косе. Номера ЛЮКС! - Украина, Запорожская, Бердянск.

Любители комфортного летнего отдыха на Азовском море, получат все то, о чем мечтали в ожидании до

71185 Просмотров с 04-07-2010
Коттедж "VERA" - люкс" - 2011г. Элитный отдых на Азовском море. - Украина, Запорожская, Бердянск.

 

Уровень VIP отдыха - расположен на берегу открытого Азовского моря в рекреационной

58177 Просмотров с 20-05-2010
База отдыха "ПОСЕЙДОН" - выбирайте лучший отдых на Бердянской Косе! - Украина, Запорожская, Бердянск.

Город-курорт Бердянск не даром завоевал признание у туристов как один из лучших курортов для морс

54841 Просмотров с 20-06-2009
Частный пансионат "ЕЛЕНА" - лучший отдых в Бердянске по доступной цене! - Украина, Запорожская, Бердянск.

Выберите для себя отдых на Азовском море и желая сделать его лучшим, незабываемым и эффективным п

54696 Просмотров с 13-05-2009
«Aleks Club» - элитный оздоровительно-развлекательный комплекс в Бердянске. - Украина, Запорожская, Бердянск.

В структуру комплекса «Aleks Club» входят: бар-ресторан «

50634 Просмотров с 24-09-2009
Яндекс.Метрика


RSS-лента новостей
Галерея
Новости Товары и услуги Бердянска
Отдых в Бердянске Частные объявления
Работа Сервисы
Форум Фотогалерея
«БИМП» 2009 © Все права защищены.
При использовании материалов веб-сайта,
ссылка на bimp.com.ua обязательна!
Адрес:
71116, Украина,
Запорожская область, Бердянск