понедельник, 23 апреля
Расширенный поиск
Вход для клиентов
Регистрация клиента

Авторизация

 

Предложить акцию

Ваше имя:
Email:
Сообщение:
:
 
Акции!


Роз’яснення законодавства | печать |
02.06.2017 г. 10:02
Порядок внесення змін до повідомлення про прийняття працівника на роботу

До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором власник підприємства, установи, організації або фізична особа повинна  подати до територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування повідомлення про прийняття такого працівника на роботу.

Обов’язок з подання повідомлення поширюється виключно на трудові відносини (коли з працівником укладається трудовий договір).

Форма повідомлення про прийняття працівника на роботу затверджена  постановою КМУ від 17.06.2015 р. № 413.
Пунктом 2 додатка до Постанови встановлено тип повідомлення:

   "початкове" - подання інформації про прийняття працівника на роботу;

    "скасовуюче" - подається у разі допущення помилки роботодавцем та необхідності внесення змін до повідомлення про прийняття працівника на роботу.

У разі допущення помилки роботодавцем та необхідності внесення змін до повідомлення про прийняття працівника на роботу подається повідомлення типу "скасовуюче" з помилковими даними і одночасно повідомлення типу "початкове" з правильними даними.

Накладення штрафу за подання уточнюючої інформації про прийнятих працівників до фіскальних органів чинним законодавством не передбачено.

Продаж інваліду путівки на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України здійснюється без нарахування ПДВ

Від оподаткування ПДВ звільняються операції з постачання реабілітаційних послуг інвалідам, дітям-інвалідам, а також постачання путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України фізичних осіб віком до 18 років, інвалідів, дітей-інвалідів.

Отже, операції платника ПДВ (у тому числі закладу санаторно-курортного лікування) з продажу фізичним особам віком до 18 років, інвалідам та дітям-інвалідів путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України звільняються від оподаткування ПДВ тобто нарахування ПДВ за такими операціями не здійснюється.

Таким чином, при продажу інваліду путівки на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України, сума ПДВ не включається закладом санаторно-курортного лікування - платником ПДВ до  вартості такої путівки, і як наслідок, інвалід оплачує лише фактичну вартість путівки без додаткового нарахування ПДВ на її вартість.

Зазначена норма передбачена п.п. 197.1.6 ст. 197 Податкового кодексу України.

Перелік місцевих податків і зборів

До місцевих податків належать: - податок на майно; - єдиний податок.
До місцевих зборів належать: - збір за місця для паркування транспортних засобів; - туристичний збір.
Місцеві ради обов'язково установлюють єдиний податок та податок на майно (в частині транспортного податку та плати за землю).
Місцеві ради в межах повноважень вирішують питання відповідно до вимог Податкового кодексу щодо встановлення податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) та встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів, туристичного збору.
Установлення місцевих податків та зборів, не передбачених Податковим кодексом, забороняється.
При прийнятті рішення про встановлення місцевих податків та зборів обов'язково визначаються об'єкт оподаткування, платник податків і зборів, розмір ставки, податковий період та інші обов'язкові елементи, визначені ст. 7 Податкового кодексу.

Під час встановлення податку можуть передбачатися податкові пільги та порядок їх застосування.

Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

Зазначена норма передбачена ст. 10 і ст. 12  Податкового кодексу України.

За нововідведені земельні ділянки (новоукладені договори оренди землі) декларація подається протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним
За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю юридична особа подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.
У разі зміни протягом року об'єкта або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.
Разом з першою декларацією (фактичний початок діяльності як платника плати за землю) юридична особа подає довідку (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
Надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.
Зазначена норма визначена п. 286.4 ст. 286 Податкового кодексу України.
Платники єдиного податку першої - третьої груп не мають права здійснювати бартерні операції
Платники єдиного податку першої-третьої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).
Бартерна (товарообмінна) операція – це господарська операція, яка передбачає проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) у негрошовій формі в рамках одного договору.
Отже, платники - єдиного податку першої-третьої груп не мають права здійснювати бартерні операції, в тому числі погашати заборгованість за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) іншим способом ніж грошовим.
Зазначена норма визначена п.п. 14.1.10 ст. 14 та п. 291.6 ст. 291 Податкового кодексу України.
Обмеження на застосування єдиного податку при здійсненні  підприємцем орендних операцій
Фізична особа-підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає всім вимогам для реєстрації та застосування єдиного податку.
При цьому, не можуть бути платниками єдиного податку фізичні особи - підприємці, які надають в оренду:
- земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара,
- житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів,
- нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів.
Зазначена норма визначена п.п.291.5.3  ст. 291 Податкового кодексу України.
При реалізації підприємствами-платниками єдиного податку основних засобів об’єкт оподаткування залежить від кількості місяців їх використання
При продажу основних засобів юридичними особами - платниками єдиного податку дохід визначається як сума коштів, отриманих від продажу таких основних засобів.
Якщо основні засоби продані після їх використання протягом 12 календарних місяців з дня введення в експлуатацію, дохід визначається як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу.
Дохід від продажу основних засобів визначається згідно з договором про реалізацію.
Для юридичних осіб – платників єдиного податку не передбачено обов’язкової умови щодо продажу основних засобів за ціною не нижче їх оціночної вартості.
Зазначена норма визначена  п. 292.2 ст. 292 Податкового кодексу України.

Умови формування податкового кредиту за приладами обліку без отримання податкової накладної
Податкова накладна, складена та зареєстрована в в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) платником ПДВ, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.
Крім того, підставою для нарахування сум податку, що відносяться до складу податкового кредиту без отримання податкової накладної, може бути, зокрема, рахунок, який виставляється платнику податку за надані послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містить загальну суму платежу, суму податку та податковий номер продавця.
Отже, податковий кредит може бути сформований платником податку без отримання податкової накладної на підставі рахунку за послуги, виставленого їх постачальником, при дотриманні таких обов'язкових умов:
- постачається послуга (а не товар);
- вартість послуг має визначатися за показниками приладів обліку;
- рахунок повинен містити загальну суму платежу, суму податку та податковий номер продавця (постачальника) таких послуг.
Отже, якщо договором передбачено постачання послуг, зокрема з водопостачання, водовідведення, газо- та електропостачання, теплопостачання, тощо, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, та рахунок, виставлений їх постачальником, містить загальну суму платежу, суму податку та податковий номер постачальника таких послуг, то на підставі такого рахунку отримувачем таких послуг може бути сформовано податковий кредит без отримання податкової накладної.
При цьому, для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.
       
Формування показників податкової звітності на підставі даних, не підтверджених зазначеними документами забороняється.
Зазначена норма передбачена п. 44.1 ст. 44; п. 201.10 та 201.11 ст. 201 Податкового кодексу України та роз’яснена листом ДФС України від 23.12.16 № 40753/7/99-99-15-03-01-17.

ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє

Місцеві бюджети на Запоріжжі отримали майже 315 мільйонів від плати за землю

 Надходження плати за землю у м. Запоріжжя та області з початку року склали 314,7 мільйона гривень. Це на 48,5 мільйона більше, ніж торік та на 53,2 мільйона перевищує заплановану суму на поточний рік.
Як повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, більшу частину плати забезпечили суб’єкти господарювання-юридичні особи – близько 282 мільйонів, у порівнянні з відповідним періодом 2016 року рівень сплати зріс на 45 мільйонів або на 19 відсотків. Фізичні особи перерахували майже 39 мільйонів, що на 3,6 мільйона більше, ніж за відповідний період минулого року.
Серед основних факторів збільшення надходжень плати за землю Юліана Козаченко назвала спільні дії органів виконавчої влади з детінізації агросектора, залучення до оподаткування додаткових площ земель, прийняття органами місцевого самоврядування рішень щодо встановлення ставок земельного податку та розмірів орендної плати, застосування нового коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки землі, а також завдяки реєстрації нових платників та укладанню додаткових угод до діючих договорів оренди тощо.
Майже 46 відсотків від загальної суми забезпечили платники м. Запоріжжя, які спрямували за чотири місяці до місцевих бюджетів понад 144 мільйони, суб'єкти господарювання та фізичні особи м. Енергодара сплатили 38 мільйонів, Бердянського району – майже 23 мільйони, Мелітопольського району 18,5 мільйона, у Василівському районі надійшло 11,5 мільйона, у Якимівському – більш ніж 11 мільйонів.

Громадські організації Запорізької області навчатимуться фінансовому менеджменту

Сьогодні заступник начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Анна Пужай-Череда взяла участь у спільному брифінгу в рамках проекту "Фінансовий менеджмент для неприбуткових організацій", який реалізується в рамках підтримки територіальних громад України у зв'язку зі збільшенням кількості внутрішньо переміщених осіб. Він є однією з ініціатив інфраструктурної програми Німецького уряду. Організаторами зустрічі стали громадські організації "Інститут податкових реформ" та "Агенція регіональних ініціатив".
Голова ради ГО "ІПР" Олена Хотенко зазначила, що проект сприятиме організаційній спроможності та фінансовій стійкості громадських організацій, а також зменшенню проблемних ситуацій, які можуть виникати при взаємодії із контролюючими органами.
Заступник начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Анна Пужай-Череда побажала успіху започаткованому німецько-українському проекту та підкреслила, що фіскальна служба Запорізької області використовує усі наявні ресурси задля налагодження ефективного діалогу з громадськими об'єднаннями регіону. Також вона нагадала, що 1 липня закінчується термін внесення змін до установчих документів неприбуткових організацій, яких на сьогодні до нового реєстру включено майже 7 тисяч, та закликала не зволікати із приведенням статутів у відповідність до чинного законодавства.

На Запоріжжі до нового Реєстру включено близько 7 тисяч неприбуткових організацій

На сьогодні у Запоріжжі та області до Реєстру неприбуткових організацій увійшли майже 7 тисяч неприбутківців. Більшість із них це житлово-будівельні кооперативи та об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, гаражні, садівничі кооперативи та інші товариства, а також релігійні організації.
Організації, установи та інші утворення, які не здійснюють комерційну діяльність, минулого року вносили зміни до своїх установчих документів та проходили процедуру включення до нового переліку. У 2017 році законодавством подовжено термін перереєстрації ще на півроку, а релігійним громадам – на рік.
Отже, неприбуткові організації, підприємства, установи для включення до нового Реєстру зобов'язані до 1 липня 2017 року привести свої установчі документи у відповідність із п. 133.4 ст. 134 Податкового кодексу України та у цей термін подати копії документів до контролюючого органу.
Спершу документи, у тому числі зміни до статутів, слід надавати до органів державної реєстрації. Після їх оформлення у держреєстратора копії статутних документів необхідно направити до податкової інспекції. Фіскальний орган приймає рішення щодо включення організації до Реєстру та присвоєння їй ознак неприбутковості.
Дізнатися, чи є організація у Реєстрі, можна на сайті ДФС України – в "Електронному кабінеті платника". Для цього у розділі пошук необхідно ввести відповідні реквізити і отримати відповідь.
Хоча до кінцевого терміну подачі документів ще є час, фіскальна служба радить не відкладати процедуру перереєстрації і вже найближчим часом привести свої установчі документи до вимог Податкового кодексу.
Нагадуємо, неприбуткова організація або підприємство, повинна одночасно відповідати кільком вимогам:
- утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
- установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
Разом із тим, не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, на утримання такої неприбуткової організації, а також реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів, визначених статутними документами.
- установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;
- внесена фіскальним органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.
- доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.
Доходи неприбуткових релігійних організацій використовуються також для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій, у тому числі надання гуманітарної допомоги, здійснення благодійної діяльності, милосердя.


Запорізькі оперативники ДФС вилучили незаконного елітного алкоголю на понад 1,7 мільйона
У Запорізькій області співробітники податкової міліції спільно з працівниками прокуратури викрили незаконну торгівлю елітним алкоголем, ввезеним на територію України поза митним контролем.
У рамках проведення операцій "Акциз-2017", "Рубіж-2017" та розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 204 КК України встановлено громадянина, який здійснював реалізацію алкоголю без марок акцизного податку. Товар він отримував із Львівської області, а продавав за допомогою мережі Інтернет – шляхом розміщення оголошень.
У результаті проведених обшуків було виявлено та вилучено майже 1,8 тисячу літрів елітного алкоголю іноземного виробництва. На жодній з пляшок не було марок акцизного податку встановленого зразка. Загальна вартість вилученого становить понад 1,7 мільйона гривень.
Тривають слідчі дії.

Із незаконного обігу податкова міліція вилучила на Запоріжжі підакцизної продукції на 5,3 мільйона
З початку року співробітники слідчо-оперативних підрозділів Головного управління ДФС у Запорізькій області припинили діяльність п'яти незаконних виробництв фальсифікованих алкогольних напоїв.
Зазвичай, організатори таких ґуралень використовують примітивні способи виготовлення сурогату – спирт змішується з водою та додаються різні ароматизатори. Фахівці фіскальної служби вкотре наголошують – дана продукція сумнівної якості небезпечна для життя.
Також останнім часом поширюються випадки незаконного продажу алкоголю та інших підакцизних товарів через мережу Інтернет. Лише за чотири місяці працівники податкової міліції встановили шість таких фактів.
Усього з початку року оперативники ДФС вилучили із незаконного обігу товари підакцизної групи на суму 5 мільйонів 300 тисяч гривень.
Крім того, перекрито канал постачання на територію Запорізької області елітних алкогольних напоїв імпортного виробництва без марок акцизного податку України встановленого зразка та іноземних сигарет без акцизних марок.


Запорізьких бухгалтерів-бюджетників запросили на семінар

25 травня у Запоріжжі відбувся семінар для бухгалтерів бюджетних установ області "Новації законодавства – 2017". Його організатором стала громадська організація "Всеукраїнський клуб бухгалтера" за підтримки Головного управління ДФС у Запорізькій області
Фахівці фіскальної служби Лариса Страхова та Олена Бессонова розповіли бухгалтерам про оподатковування у 2017 році зарплат та інших трудових виплат згідно зі змінами законодавства. На семінарі були розглянуті питання застосування податкової соціальної пільги для окремих категорій працівників, правила заповнення та надання звітності 1ДФ, виправлення помилок, відповідальність податкових агентів у сфері ПДФО і військового збору.
Також лектори ознайомили присутніх зі змінами у законодавстві по ЄСВ та з порядком повідомлення ДФС про прийняття працівників на роботу.
Крім того, спеціалісти відповіли на численні запитання, що стосуються податкового законодавства.

Кількість податкових перевірок на Запоріжжі скорочено на понад 20 відсотків
З початку року аудитори фіскальної служби Запорізької області провели 166 планових та позапланових перевірок. Як підкреслила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, кількість документальних перевірок зменшилась порівняно з минулим роком більш ніж на 20 відсотків.
За результатами контрольно-перевірочної роботи до бюджетів донараховано майже 71 мільйон гривень податкових зобов'язань. На даний час з цієї суми вже сплачено близько 14 мільйонів.
– Основне завдання податкового аудиту полягає не у тому, щоб нарахувати податкові зобов'язання, а, передусім, щоби попередити порушення податкового законодавства. Сьогодні значна увага аудиторів приділяється руйнуванню схем мінімізації податкових зобов'язань. У цьому році на Запоріжжі виявлено майже чотири десятки схем ухилення від оподаткування на загальну суму схемного податкового кредиту понад 83 мільйони гривень, – зазначила Юліана Козаченко.
Також з початку року проведено 59 перевірок суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та фінансових установ. За порушення вимог податкового та валютного законодавства нараховано 2,7 мільйона гривень податків, пені і штрафних санкцій, 1,8 мільйона з яких вже надійшли до бюджету. Крім того, зменшено від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток на 40 мільйонів.
У сфері готівкових операцій здійснено понад 170 фактичних перевірок. У результаті виявлених порушень законодавчих норм, що регулюють обіг готівки, порядку здійснення розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, донараховано 2,1 мільйона. Наразі бюджет отримав вже 1,3 мільйона.

« Стратегическое планирование и управление туризмом   ДП “БМТП” достроково виконало план травня »

Компания дня
Лучшие комбикорма, БМВД, концентраты и кормовые добавки для с/х животных и птицы.
       ТМ "BEST MIX"


  Подробнее...Курс валют:
Курсы наличного обмена на сегодняЯндекс.ПогодаВаше мнение

Предложить тему опроса

Ваше имя:
Email:
Сообщение:
:
 Популярные фирмы

"ВИДИБОР" - новый комплекс гостиничного типа на дальней бердянской косе. Номера ЛЮКС! - Украина, Запорожская, Бердянск.

Любители комфортного летнего отдыха на Азовском море, получат все то, о чем мечтали в ожидании до

71185 Просмотров с 04-07-2010
Коттедж "VERA" - люкс" - 2011г. Элитный отдых на Азовском море. - Украина, Запорожская, Бердянск.

 

Уровень VIP отдыха - расположен на берегу открытого Азовского моря в рекреационной

58177 Просмотров с 20-05-2010
База отдыха "ПОСЕЙДОН" - выбирайте лучший отдых на Бердянской Косе! - Украина, Запорожская, Бердянск.

Город-курорт Бердянск не даром завоевал признание у туристов как один из лучших курортов для морс

54841 Просмотров с 20-06-2009
Частный пансионат "ЕЛЕНА" - лучший отдых в Бердянске по доступной цене! - Украина, Запорожская, Бердянск.

Выберите для себя отдых на Азовском море и желая сделать его лучшим, незабываемым и эффективным п

54696 Просмотров с 13-05-2009
«Aleks Club» - элитный оздоровительно-развлекательный комплекс в Бердянске. - Украина, Запорожская, Бердянск.

В структуру комплекса «Aleks Club» входят: бар-ресторан «

50634 Просмотров с 24-09-2009
Яндекс.Метрика


RSS-лента новостей
Галерея
Новости Товары и услуги Бердянска
Отдых в Бердянске Частные объявления
Работа Сервисы
Форум Фотогалерея
«БИМП» 2009 © Все права защищены.
При использовании материалов веб-сайта,
ссылка на bimp.com.ua обязательна!
Адрес:
71116, Украина,
Запорожская область, Бердянск