Семінар: Як громадським організаціям не втратити ознаку неприбутковості?
28.10.2016 г. 09:00
Детальну відповідь на це питання надали експерти під час семінару, який провели фахівці Державної фіскальної служби України, ГУ ДФС у Запорізькій області та Українського незалежного центру політичних досліджень в рамках проекту USAID "Громадяни в дії". Тема зустрічі наразі є актуальною з огляду на те, що до 1 січня 2017 року всі неприбуткові організації, щоб не втратити свого статусу, мають внести зміни до статутів та зареєструватися в новому Реєстрі.
Відкриваючи семінар, перший заступник начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Олена Фоменко зазначила, що актуальність теми обговорення є беззаперечною, адже взаємодія між співробітниками фіскальних органів, представниками громадських та благодійних організацій, зокрема, з питань податкового статусу неприбуткових організацій, має відбуватися тільки на принципах професійності.

Перша частина семінару орієнтувалася на роз'яснення механізмів ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій для працівників територіальних органів ДФС. Спеціалісти ДФС України Світлана Квочкіна – заступник начальника управління – начальник відділу методології податку на прибуток підприємств управління вдосконалення методології податку на прибуток підприємств Департаменту методологічної та нормотворчої роботи Державної фіскальної служби України та Тетяна Савицька – заступник начальника управління методологічного супроводження адміністрування податків Департаменту податків і зборів з юридичних осіб Державної фіскальної служби України виокремили вимоги до установчих документів неприбуткових організацій, процедури переходу до нового Реєстру з 01.01.2017 р., порядок прийому та розгляду документів для присвоєння ознаки неприбутковості та у разі внесення змін до установчих документів, підстави та порядок скасування ознаки неприбутковості.
Запорізькі податківці мали змогу поставити питання своїм колегам з центрального органу ДФС щодо практичного застосування норм законодавства з приводу реєстрації неприбуткових організацій.
Другу частину семінару слухали вже представники громадськості Запоріжжя та області. Для них було розтлумачено критерії неприбутковості у новому законодавстві, алгоритм дій для збереження ознаки неприбутковості, порядок звітності під час перебування у Реєстрі та у разі виключення з Реєстру неприбутковості.


Нюанси складання та подання нового Звіту неприбутківців
ДФС в листі від 17.10.2016 р № 33649/7 / 99-99-15-02-01-17 нагадала, що 02.08.2016 року набрав чинності наказ Мінфіну від 17.06.2016 р № 553 "Про затвердження форми звіту про використання доходів (прибутку) неприбуткової організації ".
Новий Звіт істотно скоротили за рахунок уніфікації його форми, в якій згруповані всі види отриманих доходів неприбуткової організації без виділення доходів за окремими ознаками неприбутковості. Він передбачає:
• заповнення тільки тих показників, які відображають особливості діяльності неприбуткової організації в залежності від закону, який її регулює;
• відображення податкового зобов'язання з податку на прибуток у разі нецільового використання отриманих коштів та / або розподілу доходів (прибутку) організації серед засновників (учасників), членів, працівників, членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб;
• нове поле для місячного податкового (звітного) періоду (для подання Звіту в разі недотримання вимог п. 133.4 ПКУ);
• поле "Відомості про одночасне Подання до Звіту про использование доходів (прібутків) непрібуткової организации форм Фінансової звітності", який заповнюється у разі подання фінансової звітності за бажанням неприбуткової організації;
• відображення в додатку ГД до рядків 1.15.2 ГД, 2.6.2 ГД і 3.1 ГД Звіту даних митної декларації за ввезеними товарами і показниками нецільового використання гуманітарної допомоги.
Неприбуткові організації, які не порушували вимог ПКУ, подають звіт за базовий податковий період - календарний рік протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем ​​звітного року. При цьому вони не подають Звіт за звітні податкові періоди, які дорівнюють "І кварталу", "Півріччю", "Трьом кварталах".
Фінансову звітність можна подати разом зі Звітом (за бажанням неприбуткової організації) з проставленням відмітки "+" у відповідних осередках поля "Відомості про одночасне Подання до Звіту про использование доходів (прібутків) непрібуткової организации форм Фінансової звітності".
У разі порушення вимог, визначених п. 133.4 ПКУ, неприбуткова організація зобов'язана подати Звіт в термін, визначений для місячного податкового (звітного) періоду (20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем ​​звітного (податкового) місяця). Звіт складається за період з початку року (або з початку визнання організації неприбутковою, якщо таке визнання відбулося пізніше) по останній день місяця, в якому здійснено таке порушення.
У рядках 2 і 3 заголовної частини Звіту передбачена відмітка про такий особливому звітному (податковому) періоді "Місяць".
У Звіті вказується сума самостійно нарахованого податку на прибуток за ставкою 18% від суми коштів, що витрачені не за цільовим призначенням, і / або суми доходу (прибутку) або її частини, які були розподілені серед засновників (учасників), членів неприбуткової організації, працівників ( крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб, і відображається у рядку 6 частини II Звіту.
За яких умов платник екоподатку може не подавати декларацію
Платник екологічного податку, який повідомив в відповідний контролюючий орган за місцем розташування джерел забруднення про те, що з початку звітного року не планує здійснювати викиди, скиди забруднюючих речовин, розміщувати відходи, утворення радіоактивних відходів, склавши заяву про відсутність у нього в звітному році об'єкта обчислення екологічного податку, має право не подавати податкові декларації. В іншому випадку він буде зобов'язаний їх подати.
Також платник екологічного податку, який в звітних періодах поточного року не мав об'єкта оподаткування (не здійснюють викиди, скиди забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів), зобов'язаний за ці звітні періоди (квартали) подавати податкову декларацію, в якій відповідні додатки не додаються , а рядки податкової декларації прокреслюються.
Як заповнити книгу обліку доходів: роз'яснення податківців
Зареєстровані до 28.07.2015 р книги обліку доходів, форма яких визначена наказом Мінфіну від 15.12.2011 р № 1 637, використовуються до їх закінчення і заповнюються відповідно до вимог порядків їх ведення, затверджених наказом Мінфіну від 19.06.2015 р № 579 .
Записи у Книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, зокрема кошти, що надійшли на поточний рахунок платника податку та / або отримані готівкою, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).
Платник єдиного податку заносить до Книги відомості в такому порядку:
• у графі 1 указується дата запису;
• в графах 2 - 6 щодня відображається дохід від провадження господарської діяльності, яка оподатковується за відповідними ставками, з сумарним підсумком за місяць, квартал, рік, зокрема отримана сума коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги протягом податкового (звітного ) періоду в грошовій формі (окремо в готівковій та безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі;
• у графі 3 - сума повернутих коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги та / або передплати;
• в графі 4 - скоригована сума доходу за продані товари, виконані роботи, надані послуги на суму повернутих коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги та / або передплати та розраховується як різниця граф 2 і 3;
• в графі 5 - вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг);
• в графі 6 - загальна сума доходу як сума граф 4 і 5;
• в графах 7 і 8 - відповідно вид та сума доходу, що оподатковується за ставкою 15% відповідно до подп. 1 - 5 п. 293.4 ст.293 гл. 1 розд. XIV Кодексу.
Дані Книги заповнюються в гривнях з копійками і використовуються платником податку для заповнення податкової декларації платника єдиного податку.
При отриманні протягом дня доходу в готівковій та безготівковій формах, кожен такий вид доходу відображається в Книзі окремо (окремим рядком) підсумково за день. Такий же порядок застосовується і до підсумкових записів за місяць, квартал, рік.

Платники запитували
Чи може бути платником єдиного податку фізична особа – підприємець, що надає послуги Інтернет – зв’язку, телебачення та здійснює кур’єрську діяльність?

     Фізичні особи - підприємці, які здійснюють кур’єрську діяльність та надають послуги Інтернет – зв’язку, можуть бути платниками єдиного податку.
     Фізичні особи - підприємці, які надають послуги телебачення, повинні мати відповідні ліцензії і не можуть бути платниками єдиного податку.
Що зазначається у рядку 7 «Місце провадження господарської діяльності» заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, якщо фізична особа – підприємець – платник єдиного податку здійснює діяльність у заздалегідь не визначених місцях (торгівля на виставках, ринках тощо)?
     Фізична особа – підприємець, яка самостійно виявила бажання здійснювати діяльність на спрощеній системі оподаткування, повинна дотримуватись вимог ст.298 Податкового кодексу України та зазначати в заяві про застосування спрощеної системи оподаткування (далі - заява) обов’язкові відомості, у тому числі «Місце провадження господарської діяльності».
     У разі здійснення діяльності у заздалегідь не визначених місцях (торгівля на виставках, ринках тощо) фізична особа – підприємець - платник єдиного податку у рядку 7 «Місце провадження господарської діяльності» заяви зазначає: «Торгівля на ринках України» та/або «Торгівля на виставках України», інше.
     У разі зміни місця провадження господарської діяльності (наприклад, у заяві зазначено «Торгівля на ринках України», а фізична особа – підприємець - платник єдиного податку планує здійснювати діяльність на виставках) платники єдиного податку першої і другої груп подать заяву не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбудуться такі зміни, та зазначають місце провадження господарської діяльності - «Торгівля на виставках України».
Чи можуть фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку здійснювати діяльність з розповсюдження державних миттєвих лотерей?
     Перелік видів діяльності, здійснення яких заборонено для платників податків, які обрали спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, викладено у п. 291.5 ст. 291 ПКУ. Діяльність з розповсюдження державних миттєвих лотерей не заборонена для фізичних осіб – підприємців, що здійснюють діяльність на спрощеній системі оподаткування.
Чи може повернутись у поточному році на спрощену систему оподаткування фізична особа – підприємець, яка на початок року була платником єдиного податку та перейшла на сплату інших податків і зборів (загальну систему оподаткування) з 01 жовтня?
     Фізична особа – підприємець, яка на початок року була платником єдиного податку та перейшла на сплату інших податків і зборів (загальну систему оподаткування) з 01 жовтня, не може повернутись у поточному році на спрощену систему оподаткування, оскільки така особа вже скористалась своїм правом на застосування спрощеної системи оподаткування у поточному році.
     Разом з тим, така фізична особа може перейти на спрощену систему оподаткування з 1 січня наступного року за умови відповідності вимогам ст. 291 Податкового кодексу України.
Як визначається дохід за попередній календарний рік, у разі прийняття фізичною особою – підприємцем рішення про застосування спрощеної системи оподаткування з 1 січня наступного року?
     У разі прийняття фізичною особою - підприємцем рішення про перехід на спрощену систему оподаткування з 1 січня наступного року заява до контролюючого органу подається не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку нового року разом із розрахунком доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування.
     Отже, дохід за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування, визначається на момент подання заяви із врахуванням запланованої суми отримання доходу, за період що залишився до кінця року після подання заяви.
Чи має право платників податків надіслати поштою документи, які передбачено порядком обліку платників податків (ф. № 1-ОПП, № 5-ОПП, № 20-ОПП тощо)?
     Подання заяви за ф. № 1 – ОПП для взяття на облік окремою категорією платників податків, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань поштою не передбачено, оскільки одночасно з поданням заяви та копій документів, пред’являються оригінали відповідних документів.
     Однак, заяву за ф. № 1-ОПП з позначкою «облік за неосновним місцем обліку» або «Зміни» з інформацією про головного бухгалтера або іншу особу, на яку покладено обов’язки з ведення бухгалтерського обліку платника податків можна надіслати поштою.
    Заява за ф. № 5-ОПП подається фізичною особою, яка має намір провадити незалежну професійну діяльність особисто, через уповноважену особу, або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення.
     Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за ф. № 20-ОПП платник податку має можливість надіслати поштою.
Чи враховуються при розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку – приватного підприємця, наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку?
     Згідно з пп.291.4.1 п.291.4 ст.291 Податкового кодексу України при розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку - фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.
За якою формою фізичні особи - підприємці подають заяву про застосування спрощеної системи оподаткування ?
      Форма заяви про застосування спрощеної системи оподаткування затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.12.2011 № 1675 «Про затвердження форми свідоцтва платника єдиного податку та порядку видачі свідоцтва, форми та порядку подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування та форми розрахунку доходу за попередній календарний рік», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.12.2011 за № 1536/20274, який набрав чинності з 01.01.12.
Чи необхідно приватному підприємцю - платнику єдиного податку, який здає в оренду власне нерухоме майно, зазначати у графі «Місце провадження господарської діяльності» заяви про застосування спрощеної системи адреси майна, яке буде здаватися в оренду?
     Якщо фізична особа – підприємець – платник єдиного податку здійснює здавання в оренду власного нерухомого майна, то в графі «Місце провадження господарської діяльності» заяви про право застосування спрощеної системи оподаткування зазначаються усі адреси розташування нерухомого майна, яке буде здаватися в оренду.
Чи має право приватний підприємець перебувати на спрощеній системі оподаткування, якщо він надає в оренду приміщення (будівлю, споруду), площа якого не перевищує встановлені обмеження, яка розташована на земельній ділянці, що перевищує 0,2 га?
    Фізична особа – підприємець, яка здає в оренду приміщення (споруду, будівлю), площа якого не виходить за обмеження, встановлені Податковим кодексом України, та розташоване на земельній ділянці, що перевищує 0,2 га, може перебувати на спрощеній системі оподаткування, якщо у договорі оренди визначено розмір земельної ділянки, право користування якою передається наймачеві і при цьому площа такої ділянки не перевищує 0,2 гектара.
        В іншому випадку фізична особа – підприємець не може перебувати на спрощеній системі оподаткування та повинна перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України.
Чи може приватний підприємець  - платник єдиного податку  здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, в тому числі за межами території України?
     Фізична особа – підприємець – платник єдиного податку може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність як на території України, так і за її межами, за умови, що ним не здійснюються види діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.
Чи може перебувати на спрощеній системі оподаткування приватний підприємець, який отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю?
        Пунктом 291.3 ст.291 Податкового кодексу України визначено, що обрати спрощену систему оподаткування може юридична особа чи фізична особа - підприємець.
    Фізична особа, яка здійснює незалежну адвокатську діяльність, не може бути підприємцем у межах такої адвокатської діяльності та обрати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.
Чи має право підприємець - платник єдиного податку здійснювати види діяльності, які не зазначені в його облікових даних?
     Фізична особа – підприємець – платник єдиного податку не має права здійснювати, в межах підприємницької діяльності, такі види діяльності, які не зазначені в його облікових даних.
    У разі якщо фізична особа - підприємець отримує інші доходи, ніж від провадження підприємницької діяльності, у межах обраних ним видів такої діяльності, такі доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими Податковим кодексом України для платників податку - фізичних осіб.
Чи враховує приватний підприємець - платник єдиного податку до загальної кількості осіб, що перебувають з ним в трудових відносинах, працівників, яких залучає до виконання робіт по цивільно-правових договорах (договорах підряду)?
      Якщо фізична особа - підприємець - платник єдиного податку укладає договір, який передбачає оплату процесу праці, тобто містить ознаки трудового договору, то такий платник єдиного податку враховує працівників, яких залучає за такими договорами, до загальної кількості осіб, що перебувають з ними в трудових відносинах.
      Якщо укладений договір відповідає нормам договору підряду, то фізична особа - підприємець - платник єдиного податку не враховує працівників, яких залучає за такими договорами, до загальної кількості осіб, що перебувають з нею в трудових відносинах.

Які дії приватного підприємця - платника єдиного податку у разі порушення умов перебування на спрощеній системі оподаткування?


     Якщо фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку порушують умови, визначені Податковим кодексом України щодо перебування на спрощеній системі оподаткування, то такі платники зобов’язані з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснене одне із порушень, перейти на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом.
     Окрім того, вказані фізичні особи – підприємці в податковій декларації платника єдиного податку додатково повинні відобразити окремо доходи, отримані від здійснення операцій, які не дають права на застосовування спрощеної системи оподаткування, та застосувати до них ставку єдиного податку в розмірі 15 відсотків.


Головне управління ДФС у Запорізькій області

Запорізькі підприємства розрахувались із податковими боргами на чверть мільярда

За рахунок погашення податкового боргу до бюджетів усіх рівнів надійшло з початку року понад 252 мільйони гривень, зокрема, до державного бюджету сплачено більш ніж 110 мільйонів та до місцевого – 141 мільйон. Лише у вересні повернено майже 13 мільйонів, з яких до бюджету країни – 8 мільйонів, до місцевих скарбниць – 5 мільйонів.
Левову частину заборгованості підприємствам вдалося погасити завдяки нормі Податкового кодексу України, яка дозволяє розстрочити сплату грошових зобов'язань або податкового боргу. Скориставшись цим правом, запорізькі суб’єкти господарювання лише у цьому році сплатили майже 127 мільйонів гривень, що складає більшу половину від загальної суми, яка надійшла від погашення заборгованості. Приймаючи рішення щодо надання платникові такої можливості, фіскальна служба в кожному окремому випадку зважає на ряд обставин, які дозволять підприємцю вчасно розрахуватися з державою і при цьому не завдати шкоди його бізнесу.
Отже платник податків, опинившись у скрутній фінансовій ситуації має право звернутися до контролюючого органу із відповідною заявою. Це регламентовано статтею 100 Податкового кодексу України. При цьому необхідно надати економічне обґрунтування можливості погашення грошових зобов'язань або податкового боргу та його ненакопичення. За позитивної відповіді фіскального органу розстрочені суми погашаються щомісячно рівними частками.
Крім цього, серед інших джерел надходжень коштів у рахунок сплати податкових боргів 10,8 мільйона гривень стягнуто платіжними вимогами з рахунків боржників та вилучено готівки, 7,1 мільйона надійшло від підприємств, які знаходяться в процедурах банкрутства, за рахунок звернення до суду погашено 1,85 мільйона, 1,1 мільйона спрямовано від реалізації майна, яке знаходиться у податковій заставі.

Запорізькі енергетики, залізничники та представники добувної промисловості – найбільші платники податку на доходи фізосіб у регіоні

З початку року від платників Запорізької області надійшло до бюджетів усіх рівнів понад 3 мільярди гривень податку на доходи фізичних осіб (без показників Спеціалізованої ДПІ з обслуговування великих платників у м. Запоріжжя). Очікуваний рівень прогнозів на 9 місяців 2016 року перевищено майже на третину, а минулорічних надходжень – більш ніж на 60 відсотків або на 843 мільйони. У розмежуванні до державного бюджету спрямовано 25% або 784 мільйони гривень, до місцевих бюджетів – 2,2 мільярда або 75%.
Як підкреслила перший заступник начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Олена Фоменко, податок на доходи фізосіб залишається основним наповнювачем місцевих скарбниць. На сьогодні він формує 53 відсотки бюджетів територій регіону.
– Найбільші суми податку у Запорізькій області перерахували підприємства енергетики, залізничного транспорту, державного управління і оборони, а також добувної промисловості, заклади освіти тощо. У територіальному розрізі лідерами з надходжень стали місцеві бюджети Шевченківського та Вознесенівського районів обласного центру – по 292 та 274 мільйони гривень, відповідно, у м. Енергодар сплачено 238 мільйонів, у Мелітопольському районі – майже 217 мільйонів, – зазначила Олена Фоменко. Вона також наголосила на тому, що перевиконання доходів місцевих бюджетів за цим податком зафіксовано в усіх районах м. Запоріжжя та області.

Керівництво Запорізької митниці та великих підприємств обговорили проблеми і перспективи взаємодії
Ключові аспекти співпраці митних органів та суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності Запорізького регіону стали предметом обговорення під час засідання круглого столу за участю керівництва Запорізької митниці ДФС, представників бюджетоформуючих підприємств гірничо-металургійної галузі області та Громадської ради при ГУ ДФС у Запорізькій області.
Виконуючий обов'язки начальника Запорізької митниці ДФС Сергій Черкунов наголосив, що головна мета зустрічі – визначити найбільш хвилюючі для бізнесу проблеми та закликав учасників до відвертого діалогу.
Одним із аспектів взаємодії між митницею і суб'єктами ЗЕД є визначення митної вартості. Обговорюючи це питання, фахівці митниці наголосили, що динаміка у поточному році свідчить про досягнення ефективного для держави і бізнесу результату – переважна частина поставок оформлюється по першому методу визначення митної вартості, тобто за ціною контракту.
Крім того, присутні представники промислових підприємств м. Запоріжжя наголосили на відсутності суттєвих проблем із митним оформленням, а більшість питань вирішуються у робочому порядку. Натомість запорізьких експортерів хвилюють проблеми конкурентоспроможності вітчизняних товарів, постачання сировини для виробництва, зокрема, імпорту, та інші тенденції, на які впливає світова економічна ситуація.
На засіданні було порушено питання технічного удосконалення інфраструктури митного посту "Запоріжсталь", який обслуговує ряд запорізьких підприємств. Тому вже найближчим часом керівництво митниці організує із представниками підприємств виробників зустріч на митному пості для вивчення ситуації і вирішення наявних проблем.
Також учасники круглого столу розглянули перспективи запровадження "єдиного вікна" на митницях. Як повідомив перший заступник начальника Запорізької митниці ДФС Антон Жучков, на даний час порядком інформаційного обміну за цим принципом скористались 24 суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності Запорізького регіону.
Як наголосили спеціалісти митниці, для пожвавлення цього процесу необхідно активізувати роботу інших державних органів, які здійснюють контроль зовнішньоекономічних товарів. Для цього Сергій Черкунов запропонував представникам бізнесу та співробітникам інших контролюючих служб провести митне оформлення за принципом "єдиного вікна" в режимі on-line.


Фахівці фіскальної служби виявили на Запоріжжі майже 3,5 тисячі громадян, працю яких роботодавці використовували нелегально

З початку 2016 року співробітники фіскальної служби Запорізької області легалізували працю 3493 робітників, які працювали без належного оформлення у роботодавців. У результаті їм нараховано 3,4 мільйона гривень офіційних доходів, завдяки чому надходження до бюджетів склали 1,6 мільйона, у тому числі 685 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб та 905 тисяч гривень єдиного соціального внеску.
Як зауважила перший заступник начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Олена Фоменко, на сьогодні значно підвищено відповідальність роботодавців за порушення норм законодавства, що регулює трудові стосунки. Водночас у ході детінізації ринку праці фахівці фіскальної служби продовжують виявляти факти "конвертних" розрахунків та неоформлення працівників. Найбільше таких випадків зафіксовано у сільському господарстві, торгівлі та у сфері надання послуг.
За три квартали поточного року в сфері зайнятості населення проведено 210 перевірок фінансово-господарської діяльності юридичних і фізичних осіб-підприємців з питань дотримання податкового законодавства при виплаті доходів громадянам. Як наслідок – порушникам нараховано більш ніж 20 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб та штрафних санкцій, а також понад 5 мільйонів гривень ЄСВ. На даний момент до бюджетів вже сплачено 5,2 мільйона.

На фінансування армії запорізькі платники спрямували чверть мільярда гривень
З початку року запорізькі платники (без врахування підприємств, які знаходяться на обліку в Спеціалізованій ДПІ у м. Запоріжжя) перерахували до бюджету понад 251 мільйон гривень військового збору. Як повідомила перший заступник начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Олена Фоменко, сума надходжень на 37 мільйонів перевищує прогнозну, а рівень минулого року – на 66 мільйонів або на 36 відсотків.
У нинішньому році середньомісячні темпи сплати збору порівняно з минулим зросли на 8 мільйонів – з 20,5 мільйона у 2015 році до 28 мільйонів у 2016-му. Найбільше податку на підтримку Збройних Сил України перерахували платники м. Запоріжжя – майже 130 мільйонів, 26,5 мільйона надійшло від енергодарських платників, 21,4 мільйона – м. Мелітополь та району, 15,6 мільйона – м. Бердянськ та району.
Нагадаємо, платниками військового збору є фізичні особи-резиденти, які отримують доходи як в Україні, так і за її межами, фізичні особи-нерезиденти, а також податкові агенти. Ставка збору дорівнює 1,5% від об’єкта оподаткування.