Майже 8,8 мільйони гривень – на підтримку ЗСУ
05.05.2017 г. 11:37
З початку року платники міста Бердянська, Бердянського та Приморського районів перерахували майже 8,8 мільйона гривень військового збору. Як наголосила начальник Бердянської ОДПІ Оксана Федорова, сума надходжень збору на підтримку української армії зросла порівняно з аналогічним періодом минулого року на 1,8 мільйона.
Крім того, рівень очікуваних платежів на поточний рік перевищено понад 688,6 тисяч гривень.
Найбільші суми збору забезпечені бердянськими платниками – сплачено понад 6,5 мільйонів або 73,8 відсотки від загальних надходжень, платники Бердянського району спрямували до бюджету 1 мільйон,  Приморського – 1,3 мільйони гривень.
Бердянські підприємства за користування водою та надрами заплатили майже 583,7 тисяч гривень
До бюджетів усіх рівнів від підприємств міста Бердянська  та Бердянського і Приморського районів з початку року надійшло 375,1 тисяч гривень рентної плати за спеціальне використання води. У порівнянні з відповідним минулорічним періодом надходження до зведеного бюджету зросли на 148 тисяч. Згідно з бюджетним розподілом до державного бюджету перераховано 150,4 тисяч гривень, до місцевих бюджетів  надійшло 224,7 тисяч гривень.
Як підкреслила начальник Бердянської ОДПІ Оксана Федорова, заплановані надходження рентної плати за спеціальне використання води на поточний рік виконано більше ніж на 138 відсотків. Додатково бюджети отримали майже 103,7 тисяч.
Крім того, сплачено 208,6 тисяч гривень за користування надрами, зокрема, до держбюджету перераховано близько 129,5 тисяч, до місцевих бюджетів – 79,1 тисяч.
На сьогодні у Бердянську, Бердянському та Приморському районах зареєстровано майже 548 суб’єктів господарювання - водокористувачів та 89 платників ренти за користування надрами. З них у м. Бердянськ та Бердянському районі -  479 суб’єктів господарювання-водокористувачів, 61 платників ренти за користування надрами та у Приморському районі – 69 водокористувачів, 28 платників ренти за користування надрами.

Новини законодавства

Зміни щодо ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій
31 березня 2017 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2017 року № 195 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. № 440» (далі — Постанова № 195).
Зазначеним нормативно-правовим актом постанову Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру» (далі — Постанова № 440) та Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру (далі - Порядок) приведено у відповідність до законів України від 15 травня 2003 року № 755-ІУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (далі -Закон № 755) та від 06 жовтня 2016 року № 1667-УШ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення окремих положень про оподаткування неприбуткових організацій» (далі - Закон № 1667), а також від 21 грудня 2016 року № 1797-УШ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» (далі -Закон №1797).

Щодо змін, внесених до Постанови № 440
Законами № 1797 та № 1667 було внесено зміни до пункту 35 підрозділу 4 розділу  XX  «Перехідні  положення»  Податкового  кодексу  України  (далі  - Кодекс), зокрема:
термін   приведення   неприбутковими  організаціями  своїх  установчих документів  у відповідність із вимогами  Кодексу  та  подання   копій  таких документів до контролюючого органу подовжено до 1 липня 2017 року;
тимчасово, до 1 січня 2018 року, не може бути підставою для виключення неприбуткових релігійних організацій з Реєстру неприбуткових організацій невиконання такими релігійними організаціями вимог до установчих документів, визначених підпунктом 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Кодексу.
Таким чином, у пункті 2 Постанови № 440 виключено посилання на дату 1 січня 2017 р., замість якої зазначено, що з метою включення до нового Реєстру неприбуткові організації зобов'язані привести свої установчі документи у відповідність із вимогами Кодексу у строк, установлений пунктом 35 підрозділу 4 розділу XX Кодексу.
Відповідно ті неприбуткові організації, що не привели свої установчі документи у відповідність та не надали їх копії контролюючому органу, будуть виключені з Реєстру неприбуткових організацій після 1 липня 2017 року, а релігійні організації - після 1 січня 2018 року.
Щодо змін, внесених до Порядку
В частині реєстрації та включення неприбуткових організацій до Реєстру
1. Відповідно до підпункту  133.1.1  пункту  133.1   статті   133  Кодексу платниками податку на прибуток підприємств є суб'єкти господарювання -юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами, крім юридичних осіб, визначених, зокрема, пунктом 133.4статті 133 Кодексу. Таким чином, включенню до нового Реєстру підлягаютьнеприбуткові організації, що відповідають вимогам, установленим пунктом 133.4статті 133 Кодексу, та мають статус юридичної особи.
Постановою № 195 уточнено редакцію абзацу першого пункту 4 Порядку та викладено її у такій редакції:
«До Реєстру включаються неприбуткові організації - юридичні особи за кодом згідно з ЄДРПОУ».
2. У пункті 4 Порядку також враховано положення останнього абзацу, яким було доповнено підпункт 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Кодексу та відповідно до якого новостворені установи та організації, які подали в установленому порядку документи для внесення до Реєстру неприбуткових організацій під час або протягом 10 днів з дня державної реєстрації та які за результатами розгляду цих  документів   внесені  до  Реєстру  неприбуткових   організацій,   для  цілей оподаткування вважаються неприбутковими організаціями з дня їх державної реєстрації.
3. Підпунктом 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Кодексу (в редакції, що діє з 01.01.2017) було конкретизовано вимоги до установчих документів неприбуткових організацій, які діють на підставі установчих документів організації вищого рівня. Ці зміни також враховано у Порядку (пункти 6, 7, 14)  та у формі Реєстраційної заяви № 1-РН.
Зокрема, пункт 6 Порядку доповнено положенням, згідно з яким неприбуткові організації, що діють на підставі установчих документів організації вищого рівня відповідно до закону, разом із реєстраційною заявою за формою № 1-РН подають засвідчену підписом керівника або представника такої організації та скріплену печаткою (за наявності) копію документа, який підтверджує включення до організації вищого рівня та надає право діяти на підставі установчих документів такої організації вищого рівня.
Слід зазначити, що підпунктом 17 пункту 2 статті 9 Закону № 755 передбачено, що у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань містяться відомості про установчий документ, на підставі якого діє громадське формування, - у разі створення юридичної особи на підставі установчого документа іншого громадського формування. При цьому оприлюднення саме документа, який підтверджує включення неприбуткової організації до організації вищого рівня та надає право діяти на підставі установчих документів такої організації вищого рівня (наприклад, рішення, протокол зборів тощо), положеннями Закону № 755 не передбачено. Отже, Порядком встановлено необхідність надавати контролюючому органу паперову засвідчену копію такого документа. При цьому копії установчих документів, які оприлюднені на порталі електронних сервісів, у паперовому вигляді неприбуткові організації не зобов'язані надавати до контролюючих органів.
4. Внесено зміни до пункту 7 Порядку: з нього виключено абзац п'ятий, який стосувався наявності в установчих документах положення щодо умов використання доходів (прибутків) неприбуткової організації. Внаслідок цього пункт 7 Порядку приведено у відповідність із нормами пункту 133.4 статті 133 Кодексу.
При цьому пункт 7 Порядку доповнено такими положеннями:
для цілей цього пункту не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених підпунктом 133.4.2 пункту 133.4 статті 133 Кодексу (відповідні зміни були внесені Законом № 1667);
положення абзаців третього і четвертого цього пункту стосовно вимог щодо наявності установчих документів не поширюється на бюджетні установи (відповідно до змін, внесених Законом № 1797).
В частині ведення Реєстру контролюючим органом
До пункту 10 Порядку внесено редакційні зміни, а саме викладено у логічному порядку послідовність дій контролюючого органу, що стосуються формування та ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій.
Контролюючий орган здійснює:
прийом реєстраційних заяв та перевірку наданих документів;
прийняття рішень про включення, виключення, повторне включення, відмову у включенні (повторному включенні) неприбуткової організації до Реєстру, зміну ознаки неприбутковості, присвоєння підприємству, установі, організації ознаки неприбутковості;
внесення відповідної інформації до Реєстру;
контроль за достовірністю та актуалізацією даних, які містяться у Реєстрі.

В частині внесення змін до Реєстру
У пункті 14 Порядку збільшено з 10 робочих до ЗО календарних днів термін для подання контролюючому органу реєстраційної заяви з позначкою «зміни» та копій документів у разі зміни організаційно-правової форми неприбуткової організації або внесення змін до її установчих документів, у тому числі установчих документів організації вищого рівня, на підставі яких вона діє. Нагадуємо, що така заява подається в порядку, встановленому пунктом 6 Порядку.
Звертаємо увагу, що таке збільшення терміну для подання заяви стосується лише уточнення даних у Реєстрі неприбуткових установ та організацій у разі, коли мали місце відповідні зміни, але не поширюється на загальний порядок реєстрації платників податків у контролюючих органах.
Усі інші реєстраційні процедури, зокрема внесення змін до облікових даних платників податків, здійснюються у порядку, встановленому Законом № 755 та Кодексом.

В частині виключення неприбуткових організацій із Реєстру
З урахуванням змін, внесених до Кодексу Законом № 1667, було внесено зміни до пункту 16 Порядку, якими конкретизовано підстави виключення неприбуткової організації з Реєстру.
Таким чином, виключення неприбуткової організації з Реєстру здійснюється на підставі рішення контролюючого органу в разі:
використання доходів (прибутків) неприбуткової організації для інших цілей, ніж утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених підпунктом 133.4.2 пункту 133.4 статті 133 Кодексу;
розподілу доходів (прибутків) неприбуткової організації або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб;
невідповідності неприбуткової організації та/або установчих документів такої організації вимогам, установленим пунктом 133.4 статті 133 Кодексу;
затвердження ліквідаційного балансу, передавального акта або розподільчого балансу неприбутковою організацією, що припиняється в результаті реорганізації (злиття,  приєднання,  поділу або перетворення)  або ліквідації;
за ініціативою неприбуткової організації.
Крім того, викладено у новій редакції пункт 17 Порядку, у якому наведено чіткий перелік встановлених Кодексом підстав виключення неприбуткової організації з Реєстру та відповідні дати скасування ознаки неприбутковості.
Під час виключення неприбуткової організації з Реєстру присвоєна їй ознака неприбутковості скасовується:
з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулося недотримання вимог пункту 133.4 статті 133 Кодексу;
з дати припинення юридичної особи (в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення);
з дати надходження до контролюючого органу заяви неприбуткової організації про виключення з Реєстру за власною ініціативою.
За наявності декількох підстав для виключення неприбуткової організації з Реєстру датою скасування ознаки неприбутковості вважається дата тієї події, що відбулася раніше.

Щодо змін у додатках до Порядку
Додатки до Порядку, а саме форми Реєстраційної заяви та Рішення контролюючого органу, не зазнали суттєвих змін. До них внесено лише окремі уточнення.
У додатку 1 до Порядку (Реєстраційна заява платника податку, форма № 1-РН) викладено в новій редакції примітку 2 (щодо неприбуткових організацій, які діють на підставі установчих документів організації вищого рівня відповідно до закону).
У додатку 2 до Порядку (Рішення контролюючого органу):
перелік рішень, що приймаються контролюючим органом за результатами розгляду документів платника, приведено у відповідність із пунктом 8 Порядку;
виключено посилання на підпункт 133.4.5, оскільки контролюючий орган приймає відповідне рішення стосовно неприбуткової організації на підставі положень пункту 133.4 статті 133 Кодексу в цілому.
Лист ДФС України від 26.04.2017 № 10382/7/99-99-15-02-01-17

Електронні сервіси ДФС

Інформацію стосовно бізнес-партнерів можна знайти на веб-порталі ДФС України
     На офіційному веб-порталі ДФС працює електронний сервіс «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера», який розміщено на головній сторінці веб-порталу (http://sfs.gov.ua/businesspartner).
Для перевірки інформації щодо наявності податкового боргу у платника податків необхідно ввести його код ЄДРПОУ або точну назву. Після введення такої інформації в одне з полів система здійснить пошук по ряду баз даних, доступних для публічного використання, і повідомить про результати пошуку.
Оновлення інформації на сайті щодо стану розрахунків платника податків з бюджетом (про наявність заборгованості) відбувається щоденно, крім вихідних та святкових днів, після проведення розрахунків зведених показників в центральній базі даних за результатами попереднього банківського дня.

 Платники податків мають можливість коментувати відповіді у ресурсі «ЗІР»
Платники податків можуть скористатися новою можливістю Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (ЗІР) та оцінити якість уніфікованих відповідей, що містяться у розділі «Запитання-відповіді з Бази знань».
Така система оцінювання дає змогу платникам податків - користувачам ЗІР оцінити якість наданих відповідей, та залишити свої коментарі (примітки, зауваження, пропозиції).
Декларування доходів громадян -2016

Ставки податку на доходи фізичних осіб для оподаткування спадщини
За нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб оподатковуються:
- об'єкти спадщини, що успадковуються членами сім'ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення;
- вартість власності у вигляді об’єктів рухомого та нерухомого майна, готівки або коштів,  що успадковуються особою, яка є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, та вартість власності у вигляді об’єктів рухомого та нерухомого майна, що успадковуються дитиною-інвалідом;
- грошові заощадження, поміщені до 02.01.92р. в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери (облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов'язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР) та грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992 - 1994 років, погашення яких не відбулося, що успадковуються будь-яким спадкоємцем;
За ставкою 5% оподатковується:
- вартість будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцями, які не є членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення.
Слід зазначити, що у разі отримання та оформлення членами сім’ї спадкодавця другого ступеня споріднення об’єктів спадщини у 2016 році вони підлягають оподаткуванню за результати декларування у 2017 р. за ставкою 5%.
Нульова ставка оподаткування буде застосовуватись тільки до об’єктів спадщини, отриманих після 01.01.2017 року.
Ставкою 18% застосовується:
- для будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем від спадкодавця-нерезидента, та будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-резидента.
Зазначена норма передбачена п. 174.2 ст. 174 Податкового кодексу України

Дохід від надання фізичною особою в оренду нерухомого майна юридичній особі чи підприємцю, оподатковується податком на доходи фізичних осіб (18%) та військовим збором (1,5%)
    До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються, зокрема, дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду.
    Податковим агентом платника податку - орендодавця під час нарахування доходу від надання в оренду об’єктів нерухомості є орендар.
    При цьому об’єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше ніж мінімальна сума орендного платежу за повний чи неповний місяць оренди.
    Доходи, від надання в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) нерухомого майна оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування (виплати) податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 % та військовим збором за ставкою 1,5%.
    Податковий агент (юридична особа чи підприємець), який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок.
    Податок сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки приймають платіжні документи на виплату доходу лише за умови одночасного подання розрахункового документа на перерахування цього податку до бюджету.
    Якщо оподатковуваний дохід надається у негрошовій формі чи виплачується готівкою з каси податкового агента, податок сплачується (перераховується) до бюджету протягом трьох банківських днів з дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання).
    Зазначена норма визначена п.п. 164.2.5 ст. 164, п.п. 170.1.2 та п.п. 170.1.4 ст. 170, п.п. 168.1.1 ст. 168 Податкового кодексу України.

Оподаткування операцій з продажу або обміну фізичними особами двох та більше об’єктів рухомого майна
Порядок оподаткування податком на доходи фізичних осіб (далі - податок) операцій з продажу або обміну фізичними особами об'єктів рухомого майна визначений статтею 173 Кодексу.
Згідно з абзацом першим пункту 173.2 статті 173 Кодексу дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року одного з об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, як виняток із положень пункту 173.1 статті 173 Кодексу, не підлягає оподаткуванню.
Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року двох та більше об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною пунктом 167.2 статті 167 Кодексу, а саме 5 відсотків (абзац другий пункту 173.2 статті 173 Кодексу).
Відповідно до пункту 173.3 статті 173 Кодексу у разі якщо стороною договору купівлі-продажу об'єкта рухомого майна є юридична особа чи фізична особа-підприємець, така особа вважається податковим агентом платника податку та зобов'язана виконати всі визначені розділом IV Кодексу функції податкового агента.
З урахуванням інформації про черговість продажу рухомого майна, зазначеної платником податку у договорі купівлі-продажу чи в окремій заяві, податковий агент утримує податок за ставками, визначеними Кодексом. У разі якщо об'єкт рухомого майна продається  (обмінюється) за посередництвом юридичної особи (її філії, відділення, іншого відокремленого підрозділу) або представництва нерезидента чи фізичної особи-підприємця, такий посередник виконує функції податкового агента стосовно подання до контролюючого органу інформації про суму доходу та суму сплаченого до бюджету податку в порядку та строки, встановлені для податкового розрахунку, а платник податку під час укладення договору зобов'язаний самостійно сплатити до бюджету податок з доходу від операцій з продажу (обміну) об'єктів рухомого майна.
Договір купівлі-продажу (обміну, міни) об'єктів рухомого майна посвідчується нотаріусом за наявності документа про оцінку майна та документа про сплату до бюджету продавцем податку. Платник податку самостійно визначає суму податку і сплачує його до бюджету через банківські установи.
Таким чином, у розумінні встановлених норм Кодексу вбачається, що у разі продажу у звітному році одного легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда дохід не оподатковується.
Разом з тим абзацом другим пункту 173.2 статті 173 Кодексу передбачено, що при реалізації протягом року двох і більше об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда отриманий дохід підлягає оподаткуванню за ставкою 5 відсотків.
Крім того, відповідно до п. 16і підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень Кодексу тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України, встановлено військовий збір.
Об'єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 Кодексу, зокрема загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.
Від оподаткування військовим збором звільняються доходи, що згідно з розділом IV Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 Кодексу.
Нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Кодексу, за ставкою 1,5 відс. від об'єкта оподаткування.
Отже, оскільки згідно з Кодексом податковий агент утримує податок з урахуванням інформації про черговість продажу рухомого майна, яка зазначається платником податку у договорі купівлі-продажу чи в окремій заяві, продаж у звітному році одного легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда не оподатковується, а дохід, отриманий платником податку від продажу наступних об'єктів такого рухомого майна оподатковується податком та військовим збором за встановленими Кодексом ставками.

Яка вартість дарунків не оподатковується податком на доходи фізичних осіб з 01.01.2017?
Законом України від 20.12.2016 №1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», який набрав чинності з 01.01.2017, внесені зміни до Податкового кодексу України
Відповідно до підпункту 165.1.39 пункту 165.1 статті 165 розділу IV «Податок на доходи фізичних осіб» Податкового кодексу, вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань) не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу у разі, якщо їх вартість не перевищує 25% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі.
Нагадуємо, що мінімальна заробітна плата, встановлена Законом України від 21.12.2016 р. № 1801-VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік», у 2017 р. становить 3 200 грн.

Для отримання податкової знижки декларація подається до 31 грудня
    Якщо людина протягом року отримувала заробітну плату, з якої утримано податок на доходи фізичних осіб, то за наявності підстав, встановлених Податковим кодексом України, така особа має право на отримання податкової знижки.
    Податкова знижка надається, якщо фізичною особою протягом звітного року понесені витрати, пов’язані зі сплатою за навчання в вищих та професійно-технічних навчальних закладах, внесками на благодійність, відсотками за іпотечним кредитом, витратами на переобладнання машин під біопаливо, витратами на отримання доступного житла за державними програмами тощо.
    80 відсотків громадян заявляють про право на податкову знижку за витратами на навчання у вищих і професійно-технічних навчальних закладах. При цьому дана норма поширюється як на самих платників податку, так і на їх родичів першого ступеня споріднення
    Для отримання податкової знижки за результатами 2016 року необхідно подати декларацію за місцем реєстрації до 31 грудня 2017 року, оскільки право на податкову знижку на наступні роки не переноситься. У декларації необхідно вказати суму одержаного за рік доходу у вигляді зарплати, вид понесених витрат, їх розмір і розраховану суму податку на доходи фізичних осіб до повернення.

Кілька обмежень для надання податкової знижки
    Податкова знижка надається тільки фізичним особам - резидентам України, які мають реєстраційний номер облікової картки платника податку або відповідну відмітку в паспорті про відмову від його прийняття. По-друге, претендувати на податкову знижку можна тільки в разі, якщо людина витратила гроші на придбання товарів, робіт або послуг саме у резидента - як юридичної, так і фізичної особи, і цьому є документальне підтвердження.
    Крім того, розмір знижки по окремим видам має обмеження. Наприклад, витрати, понесені на  навчання у вищих і професійно-технічних навчальних закладах у 2016 році, не повинні перевищувати розмір доходу, встановленого для застосування податкової соціальної пільги, у розрахунку на кожний повний або неповний місяць навчання (у 2016 році це – 1930 грн. у розрахунку за місяць).
    Також встановлено обмеження, що загальна сума понесених витрат не повинна перевищувати загальну суму зарплати людини за цей же рік. Крім того, право на податкову знижку не поширюється  на інші доходи, наприклад, доходи від підприємницької діяльності.
    Після отримання декларації, здійснюється перерахунок утриманого податку на доходи фізичних осіб та визначається сума, що підлягає поверненню. Кошти з бюджету повертаються протягом 60 днів поштовим переказом або на банківський рахунок заявника.

Роз’яснення законодавства

На офіційному веб-сайті  ДФС розміщено Довідник умовних кодів товарів, що відсутні в УКТ ЗЕД для складання податкової накладної
З 1 січня 2017 року при складанні податкової накладної запроваджується заповнення коду товару згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД), для послуг - коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (ДКПП).
У разі  відсутності кодів товарів в УКТ ЗЕД,  Державна фіскальна служба визначає умовні коди товарів, та забезпечує їх оприлюднення на власному офіційному веб-порталі для використання платниками податку при складанні податкових накладних.
На офіційному веб-сайті  ДФС України за посиланням http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/288992.html  розміщено Довідник умовних кодів товарів, які платники ПДВ повинні зазначати в податковій накладній, якщо для товару не визначений код згідно УКТ  ЗЕД.
Зазначена норма передбачена п.п.2 п.16 Наказу МФУ від 31.12.15  № 1307 "Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної".

Умови, за яких  неприбуткові організації не сплачують податок на прибуток
Неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація, що одночасно відповідає таким вимогам:
- утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
- установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених пп. 133.4.2 ст. 134 Кодексу;
- установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об'єднання та асоціації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;
- внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі - Реєстр)
Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами
Доходи неприбуткових релігійних організацій використовуються також для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій, у тому числі надання гуманітарної допомоги, здійснення благодійної діяльності, милосердя.
Отже, установа та організація, яка отримала статус неприбуткової, має право здійснювати діяльність, передбачену законом, згідно з яким вона створена, та отримувати доходи у межах такої діяльності, за умови, що ці доходи будуть використані виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.
Такі неприбуткові організації не сплачують податок на прибуток з будь-яких доходів в рамках своєї статутної діяльності, отриманих від господарської діяльності, за умови, що такі доходи (прибутки) використовуються такою неприбутковою організацією виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.
При цьому, діяльність організацій, метою яких є комерційна господарська діяльність, не відповідає сутності поняття некомерційної діяльності неприбуткових установ і як наслідок не можуть бути дотримані вимоги, встановлені до неприбуткових організацій.
Зазначена нормаипередбачена пп. 133.4.1 та пп. 133.4.2 ст. 133 Податкового кодексу України.
    
Неприбуткові організації повинні вести бухгалтерський облік
Необхідність ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також на представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно з законодавством.
Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи.
Первинним документом вважається документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.
Отже, неприбуткові організації повинні організовувати та вести бухгалтерський облік та всі операції оформлювати первинними документами.
Зазначена норма визначена Законом України від 16.07.1999 № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Умови, за яких неприбуткова організація повинна зареєструватись платником ПДВ
Особами, які для цілей оподаткування ПДВ мають право або зобов'язані бути зареєстровані як платники податку, визначено у пп. 14.1.139 ст. 14 та п. 180.1 ст. 180 Податкового Кодексу.
Такою особою є юридична особа, створена відповідно до закону у будь-якій організаційно-правовій формі, у тому числі і неприбуткова організація.
Під обов'язкову реєстрацію як платника ПДВ підпадає особа, у якої загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню ПДВ, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн. грн. (без урахування ПДВ).
До оподатковуваних операцій для цілей реєстрації як платника ПДВ належать операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою ПДВ 20%, ставкою 7%, нульовою ставкою ПДВ та звільнені (умовно звільнені) від оподаткування ПДВ.
Отже, якщо неприбуткова організація здійснює операції з постачання товарів/послуг на митній території України, що підлягають оподаткуванню ПДВ, загальний обсяг яких протягом останніх 12 календарних місяців перевищує 1 млн. грн., то така організація повинна подати до фіскального органу за своїм місцезнаходженням заяву платника ПДВ за формою N 1-ПДВ і відповідно зареєструватись як платник ПДВ в обов'язковому порядку.
      Зазначена норма передбачена  п. 181.1 ст. 181 Податкового кодексу України

Неприбуткові організації, які до 01.07.2017 р. не приведуть свої установчі документи відповідно нормам Податкового кодексу, виключаються з Реєстру неприбуткових організацій
Неприбуткові організації, які до 01.07.2017 року не приведуть свої установчі документи у відповідність з вимогами, встановленими п. 133.4 ст. 134 Податкового кодексу, та не нададуть копії таких документів фіскальному органу, після 01.07.2017 р. будуть виключені з реєстру неприбуткових  установ та організацій.
Релігійним неприбутковим організаціям Законом України від 06.10.16  № 1667-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення окремих положень про оподаткування неприбуткових організацій", продовжено термін щодо приведення у відповідність установчих документів до 1 січня 2018 року.
Виключення неприбуткової організації з Реєстру здійснюється шляхом скасування присвоєної їй ознаки неприбутковості.
Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру визначений постановою КМУ від 13.07.2016 р. № 440.

При списанні платником податку на прибуток кредиторської заборгованості, коригування фінансового результату до оподаткування на різниці не передбачено
При списанні дебіторської заборгованості фінансовий результат до оподаткування збільшується:
- на суму витрат на формування резерву сумнівних боргів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
- на суму витрат від списання дебіторської заборгованості понад суму резерву сумнівних боргів.
Фінансовий результат до оподаткування зменшується:
- на суму коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів, на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
- на суму списаної дебіторської заборгованості (у тому числі за рахунок створеного резерву сумнівних боргів), яка відповідає ознакам, визначеним пп. 14.1.11 ст. 14 Податкового Кодексу.
Податковим кодексом не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, що виникають за операціями зі списання кредиторської заборгованості.
Такі операції відображаються при формуванні фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку.
Зазначена норма передбачена п.139.2 ст. 139 Податкового кодексу України.

Надання/отримання поворотної фінансової допомоги не оподатковується ПДВ 
Об’єктом   оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів та/або послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України.
Постачання послуг - будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності
Постачання товарів - будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду
У зв'язку з тим, що операція з надання/отримання платником поворотної фінансової допомоги не підпадає під визначення операцій з постачання товарів/послуг, така операція не є об'єктом оподаткування ПДВ.
Зазначена норма передбачена пп. 14.1.185, пп. 14.1.191 ст. 14; п.п. "а" та "б" п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу України.

Дивіденди, які нараховані після 01.01.2017 нерезидентами, ІСІ та суб'єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток, оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за ставкою 9%
Законом  України  від 21.12.2016 № 1797-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні", передбачена ставка податку на доходи фізичних осіб у розмірі 18% для пасивних доходів, крім зазначених у п.п. 167.5.2 та 167.5.4 ст. 167 цього пункту.
П.п. 167.5.2. ст. 167 визначено, що ставка податку становить 5% - для доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами - платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях, інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами спільного інвестування);
П.п. 167.5.4. ст. 167 встановлено, що ставка податку становить 9% (у половинному розмірі ставки, встановленої у пункті 167.1 цієї статті) - для доходів у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування (ІСІ) та суб'єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток
Норма пп. 167.5.4 (щодо застосування податку на доходи фізичних осіб у розмірі 9%) застосовується з дня набрання чинності законом, який визначає правові основи організації та діяльності центрального органу виконавчої влади, на який покладається обов'язок забезпечення запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, об'єктом яких є фінансові інтереси держави та/або місцевого самоврядування, що віднесені до його підслідності відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, та інших осіб, з якими цей орган взаємодіє (абз. 3 п.1 р. ІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону України  № 1797-VIII).
Законом України від 23.03.2017р. № 1989-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення деяких положень та усунення суперечностей, що виникли при прийнятті Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні"" скасовано норму щодо застосування ставки 9% з моменту набрання чинності Закону,  який визначає правові основи організації та діяльності центрального органу виконавчої влади, на який покладається обов'язок забезпечення запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, об'єктом яких є фінансові інтереси держави.
Крім того, Закон №1989 набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та застосовується до податкових періодів, починаючи з 1 січня 2017 року (опублікований в газеті «Голос України» від 14.04.2017 N 69).
Отже, дивіденди, які нараховані та виплачені після 01.01.2017 р. нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб'єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за ставкою 9%.

Платники запитували

З якої дати буде використовуватися для складання звітності форма Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), затверджена наказом Мінфіну від 16.06.2015 № 560 (в редакції наказу Мінфіну від 23.01.2017 № 9)?
 З огляду на те, що базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік, то форма Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16.06.2015 № 560 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 23.01.2017 № 9), буде використовуватися для складання звітності починаючи з 01.01.2018, у тому числі і для самостійного виправлення помилок, допущених у податковій звітності за попередні звітні (податкові) періоди.

Чи необхідно платникам податків, відомості про яких не включено/ включено до ЄДР замінити довідку про взяття на облік платника податків за ф. № 4-ОПП на довідку за ф. № 34-ОПП?
Довідка про взяття на облік платника податків за ф. № 4-ОПП, видана платникам податків, відомості про яких не включено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), не підлягає заміні до моменту виникнення змін у даних платника податку, що вказуються у такій довідці.
При цьому, довідка про взяття на облік платника податків за ф. № 4-ОПП, яка видавалась платникам податків, відомості про яких включено до ЄДР, втратила чинність з 20.03.2017 у зв’язку з набрання чинності наказу Мінфіну від 21.12.2016 № 1125 «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів та Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість».

В які терміни подається повідомлення за ф. № 20-ОПП та з якої дати визначається 10 – денний строк для подання повідомлення: дати державної реєстрації (взяття на облік) ЮО, ФОП або ФО, яка здійснює незалежну професійну діяльність, дати оформлення договору купівлі-продажу, оренди (тощо) або іншої дати?
Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою № 20-ОПП подається протягом 10 робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків.
     Початком перебігу 10-денного строку є дата набуття права платником щодо об’єкту оподаткування відповідно до правовстановлюючих документів чи документів, що підтверджують право користування, розпорядження об’єктом оподаткування.

Чи має право СГ надіслати в електронній формі документи, які передбачено порядком обліку платників податків (ф. № 1-ОПП, № 5-ОПП, № 1-РПП, № 17-ОПП, № 20-ОПП, № 8-ОПП, № 34-ОПП, № 4-УРП,) та яким чином повідомляється СГ про їх одержання?
Заяву за формою № 17-ОПП, повідомлення за формою № 20-ОПП та заяву за формою № 1-ОПП з позначкою «Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку» платники податків, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, можуть подати засобами електронного зв’язку в електронній формі.
 У разі надходження від платника податків документу в електронному вигляді, контролюючим органом на електронну адресу платника податків направляється перша квитанція (про одержання податкового документа в електронному вигляді) та після приймання податкового документа в електронному вигляді - друга квитанція.
 Можливості подання в електронному вигляді платниками податків заяв за формами № 1-ОПП (крім форми № 1-ОПП з позначкою «Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку»), № 5-ОПП, № 1-РПП, № 8-ОПП, довідки за формою № 34-ОПП та Свідоцтва № 4-УРП, не передбачено.

Які терміни подання податкової декларації з рентної плати та строк сплати податкових зобов’язань з рентної плати за спеціальне використання води?
Базовий податковий (звітний) період для рентної плати за спеціальне використання води (далі – рентна плата) дорівнює календарному кварталу.
 Платник рентної плати протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, подає до контролюючого органу за місцезнаходженням водних об’єктів або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність з використанням обсягів води, отриманих шляхом забору з таких водних об’єктів (основним та/або за неосновним місцем обліку), податкову декларацію з рентної плати та додаток з рентної плати за спеціальне використання води.
 Сума податкових зобов’язань з рентної плати, визначена у податковій декларації за податковий (звітний) квартал, сплачується платником до бюджету протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання такої податкової декларації.
 Слід зазначити, що платники рентної плати за спеціальне використання води подають одночасно з податковими деклараціями контролюючим органам копії дозволу на спеціальне водокористування, договору на поставку води та статистичної звітності про використання води.

Яка інформація у рядку 4 та який код водного об’єкта у рядку 6 Додатка 5 «Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води» до податкової декларації з рентної плати зазначається у разі використання води із змішаних джерел водопостачання, поверхневих або підземних вод (у т.ч. вод, які входять виключно до складу напоїв)?
Розрахунок податкових зобов’язань з рентної плати за спеціальне використання води (далі – Розрахунок) здійснюється у Додатку 5 до податкової декларації з рентної плати (далі – Додаток 5).
 У рядку 4 Додатку 5 зазначається інформація про отриманий документ на спеціальне водокористування (номер спеціального дозволу, дата видачі – дд.мм.рррр., строк дії у роках). При цьому платники, які є первинними водокористувачами, зазначають інформацію щодо отриманого у визначеному законодавством порядку дозволу на спеціальне водокористування, зокрема, дату видачі та термін дії. Платники, які не належать до категорії первинних водокористувачів, рядок 4 розрахунку не заповнюють.
 У рядку 6 Додатку 5 – код водного об’єкта згідно з додатком 16 до податкової декларації з рентної плати. Останній розряд коду повинен бути відмінним від «0». Для кожного типу водного об’єкта заповнюється окремий Розрахунок.

Чи можуть платники податків, які подають податкові декларації (розрахунки) засобами електронного зв’язку, надіслати пояснення до них в електронному вигляді?
 Відповідно до п. 49.3 ст. 49 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями (далі - ПКУ) податкова декларація подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено ПКУ, в один із таких способів:
 а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
 б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
 в) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.
 Відповідно до п. 46.4 ст. 46 ПКУ, у разі необхідності платник податків може подати разом з такою податковою декларацією доповнення до такої декларації, які складені за довільною формою, що вважатиметься невід’ємною частиною податкової декларації. Таке доповнення подається з поясненням мотивів його подання. Платник податків, який подає звітність в електронній формі, подає таке доповнення в електронній формі.
 Для забезпечення можливості платниками податків подання в електронному вигляді доповнення до декларації з поясненням його подання в усіх формах податкової звітності, затверджених в установленому порядку, передбачено спеціально відведене місце для складання такого доповнення за довільною формою.
 Платники податків, які подають податкові декларації (розрахунки) засобами електронного зв’язку, можуть надати пояснення до них в контролюючі органи в електронній формі.

Який алгоритм нарахування пені за порушення термінів сплати податкового зобов’язання?
На суми сплаченого з порушенням законодавчо встановленого терміну узгодженого грошового зобов’язання з податків, зборів та інших платежів нараховується пеня.
Пеня на суми сплаченого з порушенням законодавчо встановленого терміну узгодженого грошового зобов’язання, визначеного органом ДФС, нараховується:
починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати платником податків податкового зобов’язання, визначеного цим Кодексом (у тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження);
за кожний календарний день прострочення сплати грошового зобов’язання, включаючи день погашення, з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на кожний такий день.
Пеня на суми сплаченого з порушенням законодавчо встановленого терміну узгодженого грошового зобов’язання, визначеного платником податків або податковим агентом, нараховується:
після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання;
за кожний календарний день прострочення у його сплаті, включаючи день погашення, із розрахунку 100 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на кожний такий день.
У разі часткового погашення податкового боргу сума такої частки визначається з урахуванням пені, нарахованої на таку частку.

Головне управління ДФС у Запорізькій області

Підприємства добувної промисловості перерахували майже 67 мільйонів гривень рентної плати
Запорізькі підприємства з початку року забезпечили до бюджетів усіх рівнів 66,7 мільйона гривень рентної плати за користування надрами. Рівень сплати минулого року перевищено більш ніж на 9 мільйонів. Зокрема, 49,5 мільйона надійшло до держбюджету, до місцевих бюджетів – 17,2 мільйона.
Як підкреслила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, заплановані надходження на поточний рік виконано більше ніж на сто відсотків. Додатково бюджети отримали майже 460 тисяч.
Значну суму податку перераховано підприємствами Василівського району – понад 60,6 мільйона, у Пологівському районі сплачено 1,5 мільйона, у Запорізькому – більше мільйона, близько 900 тисяч спрямували платники м. Запоріжжя, 700 тисяч – м. Мелітополь та району, токмацькі суб'єкти господарювання направили в казну понад півмільйона.
На сьогодні в Запорізькій області зареєстровано 660 платників рентної плати, які видобувають корисні копалини на території регіону на підставі отриманих спеціальних дозволів.

За спеціальне використання води запорізькі підприємства сплатили понад 47 мільйонів
З початку року у Запорізькій області надходження до бюджетів усіх рівнів рентної плати за спеціальне використання води склали 47,3 мільйона гривень. Це на 1,4 мільйона більше за індикативи на перший квартал 2017 року та на 12,6 мільйона – за минулорічну сплату. Згідно з бюджетним розподілом суму рівними частинами перераховано до державного та місцевих бюджетів – по 23,6 мільйона.
Як зазначила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, на сьогодні в регіоні платниками ренти за воду є майже 3,5 тисячі підприємств. При цьому найбільші суми перерахували суб'єкти господарювання–користувачі води м. Енергодар – понад 37 мільйонів, м. Запоріжжя – майже 8,3 мільйона, 546 тисяч надійшло від мелітопольських платників, підприємства Запорізького, Бердянського, Токмацького та Василівського районів разом спрямували понад мільйон.
Зазначимо, платниками рентної плати за спецвикористання води є суб'єкти господарської діяльності, які використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва. Рента не сплачується у разі використання води виключно для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб.
У 2017 році згідно зі змінами до податкового законодавства збільшено ставки рентної плати за спеціальне використання води та за спеціальне використання лісових ресурсів на 10,4 відсотка, враховуючи індекс цін виробників промислової продукції минулого року – 110,4%.

Адрес страницы на сайте :
http://bimp.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=4758&Itemid=2

© Бердянский информационный мега портал, 2018